از دهم محرم روز عاشورا در هرات بزرگداشت شد

از دهم محرم روز عاشورا در هرات بزرگداشت شد

از دهم محرم روز عاشورا امروز در هرات با مراسم ویژه ای بزرگداشت شد.   هدف از برگزاری این محفل، گرامی داشت و یادبود سیرت مسلمانان صدر اسلام عنوان شده است. همزمان با این برنامه رییس شورای علما و روحانیون حوزه غرب کشور می...