اعتراض‌ها به طرح دولت لهستان برای محدود کردن رسانه‌ها همچنان ادامه دارد

اعتراض‌ها به طرح دولت لهستان برای محدود کردن رسانه‌ها همچنان ادامه دارد

اعتراض ها به طرح دولت لهستان برای محدود کردن پوشش رسانه ای فعالیت های پارلمان روز شنبه نیز در مقابل ساختمان ریاست جمهوری و پارلمان این کشور در ورشو ادامه داشت. باربارا نواتسکا، رهبر حزب اتحاد چپ دموکرات لهستان در سخنانی...