محتوای مضمون ثقافت اسلامی در دانشگاه های کشور مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت

محتوای مضمون ثقافت اسلامی در دانشگاه های کشور مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت

پس از انتقادها از محتوای مضمون ثقافت اسلامی در دانشگاه‌ها، وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که این وزارت در باره محتوای ثقافت اسلامی در دانشگاه‌ها تجدید نظر کرده و مورد بازنگری قرار می‌دهد. بری صدیقی، معین وزارت تحصیلات...