محاکمه شدن علنی یکی از وزیران اسبق حکومت در افغانستان

محاکمه شدن علنی یکی از وزیران اسبق حکومت در افغانستان

مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند که امروز دوشنبه ۱۱ سرطان، یک وزیر اسبق کابینه به‌طور علنی محاکمه می‌شود.   « شاه حسین مرتضوی» معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در صفحه فیسبوک‌اش نوشته‌است که در راستای...