محافظه‌کاران و اپوزیسیون مقدونیه هر دو خود را پیروز انتخابات می‌دانند

محافظه‌کاران و اپوزیسیون مقدونیه هر دو خود را پیروز انتخابات می‌دانند

ساعاتی پس از اتمام رای گیری در مقدونیه، هر دو جناح محافظه کار و اپوزیسیون از پیروزی خود در این انتخابات سراسری سخن گفتند. این درحالیست که هنوز نزدیک به ۲۰ درصد از آرا شمارش نشده است. طبق آرای شمارش شده، حزب اتحاد ملی...