خانواده فرخنده از حکم دادگاه راضی نیستند

خانواده فرخنده از حکم دادگاه راضی نیستند

مجیب برادر فرخنده می‌گوید که خانواده او از حکم دادگاه در باره افراد متهم به قتل او ناراضی‌ است. صفی‌الله مجددی، قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده قتل فرخنده، امروز چهار مرد را به اتهام مشارکت در قتل وی به مرگ محکوم کرد....