مجلس نمایندگان: برخی از اداره‌های مسئول توجه جدی را برای جلوگیری از حوادث احتمالی ندارند

مجلس نمایندگان: برخی از اداره‌های مسئول توجه جدی را برای جلوگیری از حوادث احتمالی ندارند

هیئت اداری مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید که معلومات استخباراتی قبل از وقوع حملات مخالفان مسلح در دسترس شماری از مقام‌های امنیتی قرار داده می‌شود اما به آن توجه صورت نمی‌گیرد.   نذیر احمدزی معاون دوم این مجلس می...