رئیس مجلس نمایندگان: به شفافیت در انتخابات پیشرو باور ندارم

رئیس مجلس نمایندگان: به شفافیت در انتخابات پیشرو باور ندارم

رئیس مجلس نمایندگان افغانستان می گوید که به شفافیت در انتخابات پیشرو بخاطر ظرفیتی که در کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد، باورمند نیست.   عبدالروف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان امروز در نشست عمومی این مجلس، گفت،...