مجلس نمایندگان افغانستان فرمان تقنینی در مورد اعتراض‌ها را رد کرد

مجلس نمایندگان افغانستان فرمان تقنینی در مورد اعتراض‌ها را رد کرد

مجلس نمایندگان افغانستان، فرمان تقنینی در مورد اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را با اکثریت آرا رد کرده است.   این مجلس امروز در نشست عمومی، فرمان تقنینی شماره ۱۴۶ رئیس جمهوری در این مورد را رد نمود. فوزیه ‌کوفی رئیس...