مجلس بزرگان: حکومت باید روابط خارجی خود را با کشورهای منطقه افزایش دهد

مجلس بزرگان: حکومت باید روابط خارجی خود را با کشورهای منطقه افزایش دهد

مجلس بزرگان افغانستان از سفر رئیس جمهور غنی به هند استقبال کرده و خواهان کسترش روابط  خارجی مطابق به منافع ملی با کشورهای دیگر منطقه شدند.   فضل هادی مسلم‌یار رئیس مجلس بزرگان در نشست عمومی این مجلس گفت که سیاست خارجی...