مجلس نمایندگان طرح قانون منع آزار و اذیت زنان را تصویب کرد

مجلس نمایندگان طرح قانون منع آزار و اذیت زنان را تصویب کرد

اعضای مجلس نمایندگان کشور در نشست روز چهارشنبه طرح قانون منع آزار و اذیت زنان را با بیشترین رقم آرا تصویب کردند. این طرح پیشتر از سوی برخی اعضای مجلس به ویژه کمیسیون امور زنان مجلس به تالار عمومی پیشنهاد شده بود که در...