مجلس نمایندگان: رییس‌جمهور در رساندن پیام مردم در نشست قلب آسیا کوتاهی کرده

مجلس نمایندگان: رییس‌جمهور در رساندن پیام مردم در نشست قلب آسیا کوتاهی کرده

رییس‌جمهور کشور در نشست سران قلب آسیا حضور یافته و سخنرانی‌های متعددی را در خصوص چالش‌های موجود در افغانستان و منطقه بیان کرد. اما این سفر درخور ستایش اعضای مجلس نمایندگان قرار نگرفته و از سفر آقای غنی به اسلام‌آباد...