مجلس نمایندگان: حکومت باید اجماع ملی برگزار کند

مجلس نمایندگان: حکومت باید اجماع ملی برگزار کند

مجلس نمایندگان برای رسیدگی به اوضاع نامطلوب امنیتی در کشور از رییس جمهور خواهان تشکیل اجماع ملی شد. رییس مجلس نمایندگان با اشاره به گسترش ناامنی ها در کشور و وقوع حملات خونین می گوید که وضعیت کنونی کشور نا به سامان است و...