مجلس نمایندگان: بازگشت مهاجرین از آلمان مشکلات را دوچند می‌کند

مجلس نمایندگان: بازگشت مهاجرین از آلمان مشکلات را دوچند می‌کند

شماری از اعضای مجلس نمایندگان حکومت را در مورد تصمیم بازگشت مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان، موردانتقاد شدید قرار داده‌اند. عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان، گفت که نزدیک به ۱۴۰ هزار تن از...