مجلس نمایندگان از اعتراضات مردمی استقبال کرد

مجلس نمایندگان از اعتراضات مردمی استقبال کرد

حرکت مدنی و مردمی کشور در اعتراض به سربریدن ۷ مسافر در ولایت زابل، از سوی مجلس نمایندگان مورد استقبال قرارگرفته و از بی‌پروایی حکومت نسبت به رسیدگی به خواست مردم شکایت شد. مردم کابل روز چهارشنبه "۲۰ عقرب "در اعتراض به...