مجلس نمایندگان: آمریکا حق دخالت در امور افغانستان را ندارد

مجلس نمایندگان: آمریکا حق دخالت در امور افغانستان را ندارد

شماری از نمایندگان مجلس در واکنش به سخنان دو روز پیش وزیر خارجه امریکا گفته‌اند که موضوعات داخلی افغانستان به امریکا ربطی ندارد. اعضای مجلس نمایندگان تأکید کرده‌اند که برگزاری انتخابات و فراهم‌سازی زمینه انتخابات و...