مجلس نمایندگان:”اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی بی‌تجربه‌اند”

مجلس نمایندگان:”اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی بی‌تجربه‌اند”

شماری از نمایندگان مجلس با آنکه معرفی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را یک گام نیک در راستای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور می دانند، اما می گویند که این کمیشنران هیچ تجربه ای در کار انتخاباتی ندارند. این...