مجلس سنا خواهان پیگیری ادعای اسپنتا شد

مجلس سنا خواهان پیگیری ادعای اسپنتا شد

نمایندگان مجلس سنا بررسی موضوع کمک مالی عربستان به گروه طالبان را خواستار شدند. این نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه اظهارات "رنگین دادفر اسپنتا" مشاور سابق امنیت ملی ریاست جمهوری را مبنی بر کمک سالانه سیصد میلیون...