مجلس سنا از پیوستن حکمتیار به صلح استقبال کرد

مجلس سنا از پیوستن حکمتیار به صلح استقبال کرد

سناتوران کشور از اعلام آمادگی گلبدین حکمتیار رییس حزب اسلامی استقبال کرده و آن را امیدوار کننده خواندند. سناتوران از حکومت خواستند که هر چه زودتر زمینه گفتگوهای صلح با گلبدین حکمتیار را فراهم کند تا از جنگ و خونریزی در...