مجلس سنا، ستایشگاه سفیر هند خواهد بود

مجلس سنا، ستایشگاه سفیر هند خواهد بود

اعضای مجلس سنا به‌پاس قدردانی از زحمات حکومت و مردم هند، قرار است سفیر هند در کابل را به این مجلس دعوت و از وی تقدیر به عمل آورند. این تصمیم پس‌ازآن گرفته شد که شماری از سناتوران در پی افتتاح بند سلما از ریاست این مجلس...