مجلس بزرگان افغانستان به پیشنهاد مجلس نمایندگان واکنش نشان داد

مجلس بزرگان افغانستان به پیشنهاد مجلس نمایندگان واکنش نشان داد

پیشنهاد کمیسیون مصئونیت، حقوق و امتیازات مجلس نمایندگان مبنی بر دو برابر شدن امتیازات اعضای این مجلس در بودجه سال مالی ۱۳۹۷ با عکس‌العمل برخی از اعضای مجلس بزرگان روبه‎رو شده‌است.   محمد آصف صدیقی معاون دوم مجلس...