مجلس امریکا ۴۳ میلیارد دالر ایران را جریمه کرد

مجلس امریکا ۴۳ میلیارد دالر ایران را جریمه کرد

مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی خواستار برداشت ۴۳ میلیارد دالر از دارایی‌های ایران بابت پرداخت غرامت به قربانیان سوءقصدهای تروریستی گردید. به گزارش خبرگزاری فارس، مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی را به...