مجلس اعیان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موافقت کرد

مجلس اعیان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موافقت کرد

مجلس اعیان بریتانیا با تصویب لایحه خروج این کشور از اتحادیه اروپا تایید کرده است. پس از تصویب لایحه خروج این کشور از اتحادیه اروپا، ترزا می، نخست وزیر برتیانیا می‌تواند روند اجرایی این خروج را رسما آغاز نماید. با این...