مجلس امریکا : ۲۵۰ شهروند آمریکایی به داعش پیوسته‌اند

مجلس امریکا : ۲۵۰ شهروند آمریکایی به داعش پیوسته‌اند

در گزارش کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا آمده است که از سال ٢٠١١ تاکنون، بیش از ٣٠ هزار داوطلب خارجی توانسته‌اند به گروه‌های افراطی در عراق و سوریه بپیوندند. در این گزارش یادآوری شده است که حداقل ٢۵٠ شهروند...