مجلس، فردا نشست فوق العاده برگزار می‌کند

مجلس، فردا نشست فوق العاده برگزار می‌کند

مجلس نمایندگان به درخواست حکومت فردا نشست فوق العاده برگزار می کند. حکومت وحدت ملی در آستانه نشست بروکسل طی ارسال یک مکتوبی خواستار برگزاری نشست فوق العاده مجلس شده است که این درخواست از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته...