مجروح شدن ولسوال نام‌نهاد طالبان در ولسوالی کشک ‌رباط سنگی

مجروح شدن ولسوال نام‌نهاد طالبان در ولسوالی کشک ‌رباط سنگی

مسئولان در اداره محلی ولایت هرات از مجروح شدن ولسوال نام‌نهاد طالبان در ولسوالی کشک رباط سنگی این ولایت خبر می‌دهند.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که ملا غنی کاکر که فرمانده سرشناس طالبان در ولسوالی‌های...