مجروحین حوادث مختلف ۲۴ ساعت گذشته در هرات به ۷۵ نفر رسید

مجروحین حوادث مختلف ۲۴ ساعت گذشته در هرات به ۷۵ نفر رسید

منابع در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند که طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۵ نفر در اثر رویدادهای مختلف به این مرکز درمانی منتقل شدند که ۴۷ نفر شان را مجروحان رویدادهای ترافیکی تشکیل می‌دهند.   «محمد رفیق شیرزی» سخنگوی بیمارستان...