آمار مجروحان حوادث مختلف در هرات از مرز ۴۰ نفر گذشت

آمار مجروحان حوادث مختلف در هرات از مرز ۴۰ نفر گذشت

منابع در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند که طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۹ نفر در اثر رویدادهای ترافیکی و ۱۷ نفر دیگر در اثر رویدادهای مختلف مجروح و به این مرکز درمانی منتقل شده اند.   «محمد رفیق شیرزی» سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات...