مجروحان حوادث مختلف در هرات سه رقمی شد

مجروحان حوادث مختلف در هرات سه رقمی شد

منابع در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۷ نفر در اثر رویدادهای مختلف به این مرکز درمانی منتقل شدند که ۵۲ نفر شان را مجروحان رویدادهای ترافیکی تشکیل می‌دهند.   «محمد رفیق شیرزی» سخنگوی بیمارستان...