مجروحان انتقال یافته به بیمارستان هرات از مرز ۷۰ نفر هم گذشت

مجروحان انتقال یافته به بیمارستان هرات از مرز ۷۰ نفر هم گذشت

منابع در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند که طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۱ نفر در اثر رویدادهای مختلف به ویژه رویدادهای ترافیکی و ضرب و شتم مجروح و به این مرکز درمانی منتقل شده اند.   «محمد رفیق شیرزی» سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات...