خانه‌های اعضای شورای ولایتی، پناهگاه‌های امن مجرمان

خانه‌های اعضای شورای ولایتی، پناهگاه‌های امن مجرمان

مقام‌های امنیتی بلخ گفته‌اند که برخی از اعضای شورای ولایتی بلخ، به مجرمان پناهگاه‌های امن در خانه‌های شان فراهم می‌سازند. سید کمال سادات، فرماندۀ پولیس بلخ گفته است که شماری از نمایندگان شورای ولایتی بلخ،...