کار ساخت مجتمع زنانه فراه آغاز شد

کار ساخت مجتمع زنانه فراه آغاز شد

سنگ تهداب مجتمع زنانه فراه گذاشته شد. این مرکز قرار است پس از بهره‌برداری در بخش‌‌های حل منازعه، مشوره دهی به خانواده‌ها و حل مشکلات فامیلی فعالیت نماید. کبری عظیمی، سرپرست ادارۀ امور زنان فراه ابراز امیدواری...