مجاهدین هرات: والی هرات بی‌کفایت است

مجاهدین هرات: والی هرات بی‌کفایت است

برخی از مجاهدین هرات در یک تجمع اعتراضی، محمد آصف رحیمی والی هرات را بی‌کفایت توصیف کرده‌اند. این مجاهدین مدعی‌اند که به دلیل محافظه‌کاری و غفلت وظیفه‌ای والی هرات، وضعیت امنیتی هرات رو به خراب شدن پیش می‌رود. در این...