دنیای مجازی تعریف زیبایی را تغییر داده است

دنیای مجازی تعریف زیبایی را تغییر داده است

دانشمندان معتقد اند گسترش نرم افزار های ویرایش تصویر و استفاده از آن باعث نوعی اختلال روانی و وسواس فکری میشود.   که فرد در تلاش بدست آوردن اندامی زیبا دست به عمل جراحی میزند. در گذشته فناوری ویرایش تصویر تنها...