یک مهاجر سوریه‌ای در مجارستان به ۱۰ سال زندان محکوم شد

یک مهاجر سوریه‌ای در مجارستان به ۱۰ سال زندان محکوم شد

صدها نفر روز شنبه در بوداپست پایتخت مجارستان در اعتراض به حکم ۱۰ سال زندان صادره شده برای یک مرد سوری ساکن قبرس که جریان اعتراض پناهجویان در مرز مجارستان دستگیر شده بود، راهپیمایی کردند. گفته شده است که این مرد سوری...