مجارستان موردانتقاد سازمان ملل قرار گرفت

مجارستان موردانتقاد سازمان ملل قرار گرفت

کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تلاش‌های دولت مجارستان برای بستن کامل مرزهای خود به روی پناه‌جویان انتقاد کرده است. در همین حال دولت مجارستان گفته که ده هزار نیروهای نظامی را برای بستن مرزش با صربستان...