مثلث امنیتی از سوی مجلس نمایندگان استیضاح می‌شود

مثلث امنیتی از سوی مجلس نمایندگان استیضاح می‌شود

هیئت اداری مجلس نمایندگان گفته است که روز دوشنبه، وزیران دفاع، داخله و رییس‌ عمومی امنیت ملی، از بهر افزایش ناامنی‌ها و رویدادهای هراس‌افگنانه استیضاح می‌شوند. عرفان الله عرفان، نایب منشی مجلس نمایندگان با بیان این...