متیس: نظامیان افغان قوی تر شده اند

متیس: نظامیان افغان قوی تر شده اند

وزیر دفاع آمریکا گفته است که نظامیان افغان در حال پیشروی در جبهه های نبرد اند و رئیس جمهوری افغانستان بر بنیاد اعتمادی که بر نظامیان کشور دارد با پیکار جویان طالب اعلام آتش بس کرده است.   جیمز متیس روز گذشته در اجلاس...