متهم شدن نیروهای ارمنی به نقض آتش بس

متهم شدن نیروهای ارمنی به نقض آتش بس

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای ارمنی در منطقه قره‌ باغ بار دیگر آتش بس را نقض کرده‌اند. به گزارش ایتارتاس در بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان آمده که نیروهای ارمنی هفت بار...