کمیسیون حقوق بشر به تامین عدالت علیه متهمان جنایت‌های جنگی تاکید کرد

کمیسیون حقوق بشر به تامین عدالت علیه متهمان جنایت‌های جنگی تاکید کرد

کمیسیون مستقل حقوق بشر، از حکومت می‌خواهد تا به تامین عدالت علیه متهمان جنایت‌های جنگی در کشور بپردازد. بلال صدیقی، سخنگوی این کمیسیون می‌گوید باید همگی متهمان جنایت‌های جنگی پاسخگو عملکرد شان باشند. آقای صدیقی، از...