تونی بلر در تلاش متقاعد کردن شهروندان بریتانیا برای ماندن در اتحادیه اروپا

تونی بلر در تلاش متقاعد کردن شهروندان بریتانیا برای ماندن در اتحادیه اروپا

تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا گفته است که شهروندان بریتانیا هنگام خروج از اتحادیه اروپا، هزینه‌های واقعی این اقدام شان را نسنجیده بوده‌اند. در همین حال، آقای بلر از تلاش‌هایش در زمینه متقاعد کردن شهروندان...