متخلفین استفاده از فیسبوک در کشور مجازات می‌شوند

متخلفین استفاده از فیسبوک در کشور مجازات می‌شوند

وزارت اطلاعات و فرهنگ، به هدف جلوگیری از استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی، طرح تعدیل قانون رسانه‌ها را به ریاست جمهوری فرستاده است. کمال سادات، سرپرست این وزارت، می‌گوید: "اگر این طرح از سوی کابینه دولت تصویب شود،...