متخصصان در مبارزه با سرطان موفق شدند

متخصصان در مبارزه با سرطان موفق شدند

متخصصان انستیتوت علمی SISSA ایتالیا شیوه مؤثر مبارزه با سرطان مغز طراحی کرده‌اند. شیوه معالجه ژئینی که دانشمندان طراحی کرده در معالجه دانه‌های سرطانی کمک می‌کند. طبق گزارش خبرگزاری «ریا نووستی»، متخصصان توانسته، به کمک...