مبارز: حریف روسیم را در دو دقیقه شکست دادم

مبارز: حریف روسیم را در دو دقیقه شکست دادم

باز محمد مبارز، یکی از قهرمانان ورزش زرمی مختلط کشورمان روز گذشته توانست حریف روسی‌اش امیر ستارووف را در کمتر از دو دقیقه درروند اول شکست دهد. مبارز به رادیو آشنا گفت که حدود ۱۲ هزار تماشاچی که ۲۵۰۰ شهروند افغان نیز شامل...