مبارز برای نیروهای افغان به میدان نبرد می‌رود

مبارز برای نیروهای افغان به میدان نبرد می‌رود

باز محمد مبارز یکی از قهرمانان افغان در ورزش‌های رزمی مختلط گفته که به تاریخ ۱۲ ماه مارچ با حریف روسی‌اش امیر ستاروف در شهر مسکو وارد میدان مبارزه می‌شود. مبارز به رادیو آشنا گفت این مسابقه‌اش را به نیروهای پولیس افغان...