معرفی مدیر جدید مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس هرات

معرفی مدیر جدید مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس هرات

سمنوال حمیدالله "نصرت زاده" به صفت مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس ولایت هرات معرفی گردید.   فرماندهی پولیس هرات با نشر خبرنامه‌ای گفته است، در جلسه‌ای که به همین منظور تدویر یافته بود، وی به همکارانش معرفی...