شروع روند مبارزه با بیماری زردی سیاه در افغانستان

شروع روند مبارزه با بیماری زردی سیاه در افغانستان

مسئولان در وزارت صحت عامه افغانستان از آغاز روند درمان بیماری زردی سیاه در کشور خبر می دهند.   در یک خبرنامه وزارت صحت عامه در این مورد آمده است که فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور آغاز روند درمان زردی را یک گام...