مبارزه با نفوذ مخفیانه روسیه در آمریکا

مبارزه با نفوذ مخفیانه روسیه در آمریکا

مجلس نمایندگان کنگره امریکا طرح قانونی تأمین بودجه فعالیت سازمان های اطلاعاتی در سال ۲۰۱۷ را به تصویب رساند که در آن چگونگی مقابله با روسیه تنظیم شده است. براساس گزارش ها، این طرح قانونی ایجاد یک کمیته ویژه برای مبارزه...