غنی: به تعهدات خود در امر مبارزه با فساد پایبند هستم

غنی: به تعهدات خود در امر مبارزه با فساد پایبند هستم

رییس‌جمهور غنی گفته است که به تعهداتش در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان پایبند است. رییس‌جمهور غنی در سومین کنفرانس سالانۀ اتحادیۀ اروپا این مطلب را بیان کرده است. آقای غنی تاکید کرده است که اداره‌های گوناگونی...