کاهش حجم مبادلات بازرگانی در شیرخان بندر

کاهش حجم مبادلات بازرگانی در شیرخان بندر

مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع کشور گفته‌اند که حجم مبادلات بازرگانی در شیرخان بندر، نسبت به زمان مشابه در سال پار به گونۀ چشم گیری کاسته شده است. خان جان الکوزی، معاون هیئت عامل اتاق‎‌های تجارت و صنایع گفته است که...